کتاب میشل اوباما در دو هفته رکورد فروش کتاب را شکست

کتاب خاطرات میشل اوباما، همسر باراک اوباما، رئیس‌جمهوری سابق آمریکا ۱۵ روز پس از انتشار به پرفروش‌ترین کتاب سال آمریکا تبدیل شده است. کتاب "میشل اوباما شدن" در دو هفته دو میلیون نسخه در آمریکا و کانادا فروش داشته است.

پاسخ دهید