مجموعه فنتانیل۲: مخدری آزمایشگاهی که معادلات مبارزه با مواد را بر هم زده

پلیس کانادا: فنتانیل بدون این که مصرف کنندگان اطلاع داشته باشند، به اصلی ترین ماده مخدر شبه مورفینی در غرب این کشور بدل شده است.

پاسخ دهید