چرا نخست وزیر کانادا برای رویداد هشتاد سال پیش از یهودیان عذرخواهی کرد

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز چهارشنبه در پارلمان آن کشور از این که کشورش در سال ۱۹۳۹ به ۹۰۷ پناهجوی یهودی پناه نداده بود رسما پوزش خواهی کرد.

پاسخ دهید