چند روز پس از قانونی شدن، کانادا با کمبود ماری‌جوانا روبرو شد

هفته پیش کانادا قانون استفاده آزاد از ماری‌جوانا را اجرا کرد. پس از آن بود که صف‌های بلندی مقابل فروشگاههای ماری‌جوانا شکل گرفت و از ماموران پلیس برای حفظ نظم در این مکانها کمک خواسته شده است.

پاسخ دهید