هشدار به کانادایی‌ها: ماری‌جوانا تحت قوانین فدرال آمریکا هنوز غیرقانونی است

کانادا استفاده تفریحی از ماری جوانا را قانونی کرده است اما به نوشته الجزیره، مجریان صنعت رو به رشد ماری جوانا در کانادا باید بدانند که فعالیت تجاری آنها در همسایه جنوبی آنها، یعنی ایالات متحده، مورد استقبال قرار نگرفته است.

پاسخ دهید