فروش ماریجوانا در کانادا قانونی شد

از امروز ماریجوانا می تواند به طور قانونی در کشور کانادا به فروش برسد و این کشور را به دومین کشور بعد از اروگوئه تبدیل کرده که فروش این ماده را برای مصارف تفریحی قانونی کرده است.

پاسخ دهید