قوانین سایت

1 – کاربران میبایست در هنگام ثبت نام از کلمات مناسب جهت نام کاربری استفاده کنند.

2 – کاربران میبایست هنگام ارسال مطلب از موضوع و پیام مناسب استفاده کنند.

3 – مسئولیت تمامی ارسال های کاربران متوجه ارسال کننده بوده و لزوما نظر و مطلب مدیران سایت نمیباشد.

4 – در هنگام ارسال مطلب انجمن مربوط به مطلب یا سوال خود را انتخاب کنید و از ارسال مطلب در انجمن های مختلف خودداری کنید.

5 – لطفا ً در پیام خصوصی و ایمیل پیگیر مشکلات خود نباشید.

6 – لطفا ً پس از ثبت نام یک آواتار مناسب با حجم پایین برای پروفایل خود انتخاب کنید .